Ana Sayfa • Eğitimler • USP-İş Yaşamına Hazırlık

USP-İş Yaşamına Hazırlık

Gençlerimizin kariyer yolculuklarında ve staj süreçlerinde profesyonel iş hayatına yönelik farkındalıklarını artırmak; öğrencilerimize gerekli bilgi ve yetkinlikleri kazandırmak; öğrencilerimizin kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla alanında uzman kurumlar tarafından hazırlanan 21 adet eğitimden oluşan bir programdır.

12323 Kişi Katıldı

Ders Sayısı 76
Süre 12:16:35
Katılım Belgesi Evet

Amaç:

İş Yaşamına Hazırlık eğitimleri ile öğrencilerin, kariyer yolculuklarının önemli bir adımı olan staj sürecinde iş hayatının gerektirdiği bilgi ve yetkinlikleri kazanarak profesyonel yaşama adapte olmaları; farkındalık kazanmaları ve bireysel anlamda gelişmeleri hedeflenmektedir.

Öğrenme Çıktıları:

İş Yaşamına Hazırlık eğitimleri ile öğrenciler;

 • Devlet teşkilatlanmasını;
 • Etik ilke ve değerleri ile kişisel verilerin gizliliğini;
 • İş hayatında etkili iletişimin gerekliliklerini;
 • Proje geliştirmenin temellerini;
 • İş hayatında karşılaşabilecekleri zorlukları ve çözüm önerilerini;
 • Temel okuryazarlık bilgilerini;
 • Önemli ve temel protokol kurallarını;
 • Hem staj döneminde hem de kariyer yolcuklarının devamında kullanabilecekleri temel bilgileri öğrenecektir.

Katılım Belgesi:

Aşağıda belirtilen eğitimleri tamamladığınız takdirde İş Yaşamına Hazırlık Eğitim Programı için Katılım Belgenizi alabilirsiniz:

 • Genel Olarak Devlet Teşkilatı
 • Protokol Kuralları
 • Kamu Etiği ve Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri
 • Kamu Kurumlarının Kişisel Verilerin Korunması Kanununa Uyumu
 • Hitabet ve Etkili Sunum Eğitimi
 • Öz Yönetim / Durumsal Farkındalık Eğitimi / Amaca ve Hedefe Yönelik Çalışma
Eğitim İçeriği
Genel Olarak Devlet Teşkilatı 22 01:11:58
Protokol Kuralları 12 00:34:35
Kamu Etiği ve Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri 2 00:46:34
Kamu Kurumlarının 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa Uyumu 4 00:50:24
Hitabet ve Etkili Sunum 1 00:33:45
Öz Yönetim / Durumsal Farkındalık Eğitimi / Amaca ve Hedefe Yönelik Çalışma 1 00:19:28
Türkçenin Doğru Kullanımı 2 00:17:48
Etkili ve Doğru E-Posta Yazımı 1 00:18:08
Çatışma Yönetimi 1 00:23:32
Zaman Yönetimi ve Verimlilik 1 00:25:31
Etkili ve Doğru İletişim 1 00:30:10
Finansal Okuryazarlık 7 01:07:23
İş Yaşamında Erteleme Davranışı 1 00:17:54
Stres Yönetimi 1 00:32:22
Medya Okuryazarlığı 1 00:41:29
Proje Döngüsü Yönetimi 4 00:59:39
Topluluk Önünde Konuşma 1 00:28:07
Dijital Dönüşüm 6 00:46:22
İstatistik Okuryazarlığı 2 00:24:53
5G ve Ötesi Çalışmaları 1 00:21:58
Çevre ve Sıfır Atık 4 00:24:35
Ders Sayısı 76
Süre 12:16:35
Katılım Belgesi Evet